Voorwaarden voor de aanschaf

gb nl

nlVoorwaarden voor de aanschaf van een kat of kitten

Omdat wij heel veel liefde en tijd in onze kittens stoppen, willen wij alleen het allerbeste voor onze kittens. Daarom willen wij dat de nieuwe eigenaar aan een aantal voorwaarden voldoet voordat er een kitten van ons bij hen gaat wonen.

 • Om in aanmerking te komen voor een kitten vinden wij het wel belangrijk dat er al een kat in huis is, dit hoeft geen raskat te zijn. Mensen die 2 kittens willen genieten de voorkeur. Het kitten komt hier uit een gezellige kattenfamilie, waar het gewend is heel de dag aandacht te krijgen.
 • Wanneer er veel gegadigden zijn voor een aanstaand nestje zullen wij gaan werken met een wachtlijst. U kunt altijd op de wachtlijst vermeld worden maar is geen garantie dat er een kitten vrij is voor u.
 • U kunt na telefonisch contact met ons een kitten bespreken echter wij verkopen de kittens niet zonder dat wij de nieuwe eigenaren minstens eenmaal hebben gezien voor de datum waarop het kitten mag worden opgehaald.
 • Vaker langskomen mag natuurlijk altijd mits na telefonisch overleg.
 • Alle ouderdieren in onze Cattery zijn of worden op HCM en PKD getest.
 • Zowel koper als verkoper heeft tot op de dag van afhalen het recht om van de aan- of verkoop af te zien.
 • Onze kittens verlaten het huis met 13 weken. Wij behouden het recht om met ons nest te gaan showen, het kan dan zo zijn dat de kittens pas met 14 of 15 weken het nest mogen verlaten.
 • Ze zijn geënt tegen niesziekte en kattenziekte, ontwormd en zijn in het bezit van een identificatiechip.
 • Alle kittens die ons huis verlaten zijn door onze dierenarts bekeken en in orde bevonden en krijgen een gezondheidsverklaring mee.
 • Onze kittens zijn allemaal in het bezit van een stamboom van de Neocat.
 • De kittens zullen geen buitenkatten worden maar alleen buiten verkeren in een ren of onder begeleiding aan een tuigje. Verder zullen zij in huis leven.
 • De nieuwe eigenaar dient ten alle tijden te voldoen aan de primaire levenbehoeften van de kat, zoals voer, water, een schone kattenbak en een goede leefomgeving.
 • Zodra wij merken dat er sprake is van mishandeling van een van de bij ons aangekochte katten nemen wij direct contact op met de dierenbescherming en vervalt de oorspronkelijke koop. Het dier keert dan naar ons terug.
 • Het kan voorkomen dat een kat die uit onze Cattery komt niet meer in het huis kan verblijven van de nieuwe baasjes, reden kan zijn allergie of verhuizing naar het buitenland. Of het dier kan niet meer in de groep. Wat de reden ook is, willen we ten aller tijden op de hoogte blijven en de 1ste keus zijn voor herplaatsing.
 • Het kan voorkomen dat er geen kittens verkocht worden aan fokkers maar alleen naar liefhebbers.
 • Wij werken met een koopcontract.

gbTerms and Conditions to buy a cat or kitten

Because we put a lot of love and effort into our kittens, we only want to have the best for them. This is why the new owner needs to comply too our terms and conditions before the kitten moves to their new owner(s).

 • To be eligible for a kitten it’s extremely important that there is already a cat in the family, this cat does not necessarily needs to be a pedigree cat. We prefer people who want to buy 2 kittens. Our kittens are born and raised a very cozy cat family, were they are used to get a lot of attention the entire day.
 • When there are a lot of candidates for the upcoming nest we will work with a waiting list. You always can request to be added to the waiting list, but this is no guarantee that we have a kitten available.
 • You can contact us by phone to talk about the kitten(s), however we do not sell kittens without seeing the future owner for – at least – one time before the actual handover.
 • It always possible to have more than one visit, but please contact us by phone first for an appointment.
 • All parent animals are tested on HCM and PKD.
 • Both buyer and seller have the right to decide not to purchase/sell the kitten until the day of delivery.
 • Normally our kittens leave their nest when they are 13 weeks old. However, we always have the right to show our kittens, it therefore could be possible that the kittens leave their nest when they are 14-15 weeks old.
 • Al kittens will be vaccinated against cat flu, cat disease, are dewormed and get an identification chip.
 • All kittens that leave after 13-15 weeks are checked by a vet and get a health certificate.
 • Our kittens all will get a pedigree from Neocat.
 • We do not allow our kittens to be outdoor cats. They can only be outside in a bench or with a harness. For the rest they will live indoor.
 • The new owner always needs to apply to the primary necessity of life of the cat, as food, water, a clean litter and a healthy living environment.
 • As soon if there is knowledge of abuse of cats purchased from our cattery we will contact animal protection and the sales agreement will be disbanded. The cat will return to us.
 • In some cases a cat from our Cattery can’t stay at their new owner(s) place. Reasons could be allergy, moving to a foreign country or the cat doesn’t fit in the group. No matter what the reason may be, we always want to know the reason and we always want the first choice to be replacement of the cat.
 • It’s possible that kittens will not be sold to breeders but only to lovers.
 • We work with a sales agreement.