Kittens Y-nest

Y-Nest

Als laatste van de 3 dames is Vienna, vanmorgen op 14 juni, bevallen van 1 blauwe kater. Hij is werkelijk heel mooi. Vienna ging meteen met haar kitten bij Twiggy en Tess liggen. De trotse papa is One and Only Cool Bear van Cattery LimmyX. Yazzi is tevens het allereerste kleinkind van onze Wesley!!

Naam Kleur Geboortegewicht Geboortetijd Beschikbaar
ooievaarkater Yazzi Blue  128 gram  11.00 uur  Gaat bij Lianne en Hendrik wonen